فهرست مقالات


شماره 2 سال 11 پاییز - زمستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981220235940 تحلیل علم¬سنجی تولیدات علمی در حوزه قرآن کریم
علی شرفی
عصمت مومنی
رحمان ابراهیمی
2 13980529191628 شیوه های انعکاس آیات قرآن در دیوان ناصرخسرو
دکتر آرش امرایی
علی بازوند
3 13981121215351 درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم
محمدمهدی ولی زاده
ابوالقاسم ولی زاده
4 13990504238511 مقایسه تطبیقی ساخت و مکانیابی مساجد دوران اولیه اسلامی و مساجد دوره قاجار بر اساس آیات قرآن و روایات اسلامی
هانیه اخوت
5 14000312273693 معناشناسی مفهوم «احسان» در قرآن کریم با رویکرد ساختاری
حسین شجاعی
محمد حسین اخوان طبسی
6 14000507274374 جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل؛ برداشتی از المیزان
محمد صادق تراب زاده جهرمی
سید مجتبی امامی
محمد حسین الهی زاده

شماره 1 سال 10 بهار - تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990317237629 راهبرد قرآن کریم در جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت
حسین شجاعی
محمد حسین اخوان طبسی
2 13990317237630 بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال‌های قلبی و مغزی انسان
نرجس خورشیدی
رویا شیبانی
زهرا جلالی
قاسم صادقی بجستانی
3 13990317237631 درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم
محمدمهدی ولی زاده
ابوالقاسم ولی زاده
4 13990317237633 شیوه‌های ادبی ناصرخسرو در استفاده از آیات قرآن کریم
آرش امرایی
علی بازوند
5 13990317237635 مبانی حاکم بر ساختار قرآن کریم در نسبت با علوم انسانی قرآن‌بنیان از منظر آیت‌الله جوادی آملی
نورالدین زندیه
رامین اژدری
سید محمد هادی موسوی بیوکی
6 13990317237636 نمایه‌ی مجله پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم
مهدی گنجور

شماره 2 سال 9 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980322190079 واکاوی مبانی مرجعیت قرآن در نقد حدیث بر پایه سیره معصومان (ع)
احمد جمالی
محمد کاظم رحمان ستایش
2 13980322190080 استحقاق اجرت‌المثل مدیر در اداره مال غیر از دیدگاه قرآن کریم و حقوق ایران
حمیده داداش‌پور
سید محمد اسدی نژاد
3 13980322190082 شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌‌های پژوهش در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای دانش قرآنی و علوم تربیتی
لیلا خسروی مراد
زهرا نقی زاده
زهرا فیضی
حمیدرضا یونسی
4 13980322190083 نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه
سید حسین آل طاها
سمیه نوری
مهدی اسدی
5 13980322190084 منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق
حمید مغربی
سید مجید نبوی
الهام سیفی
6 13980322190085 نقش اراده آزاد در مقابل تقديراز دیدگاه قرآن، روان‌شناسی و عصب‏شناسی
اکرم جهانگیر
فرزانه مفتون

شماره 1 سال 9 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970714164771 نظام‌سازی ‌قرآن‌بنيان (مفاهيم اساسی، راهبردها و فرايندها)
سعید بهمنی
2 13970714164773 نظام‌سازي ‌قرآن‌بنيان؛ چيستي، چرايي و چگونگي
حسین بابایی مجرد
محمد عبدالحسین زاده
3 13970714164779 واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام‌سازی‌‌ ‌قرآنی
حامد جوکار
احمد جمالی گندمانی
4 13970714164783 الگوی نظام‌سازی سیاسی ‌قرآنی
محمد هادی مفتح
5 13970714164785 سازوکار (فرایند و روش‌شناسی) پژوهش میان‌رشته‌ای ‌قرآن کریم
احمد آکوچکیان
رضوانه دستجانی
6 13970714164787 بررسی فراوانی مؤلفه‌های انگیزه پیشرفت در کتاب‌های ابتدایی با تأکید بر آموزه‌های قرآن و تفاسیر
مژده علیزاده

شماره 2 سال 8 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396122614368101346 خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات
محمدرضا شاهرودی
زهرا فیضی
زهرا باقری
2 13961226144522101347 اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد قرآنی
یحیی مهاجر
محیا زنده دل
3 13961226145216101348 آسیب‌‌شناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران
الهه هادیان رسنانی
4 13961226152532101350 شناسایی و تحلیل خلأهاي موجود در پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه آموزش ‌قرآن
زهره جعفری‌فر
زهرا نقی زاده
5 13961226153015101351 منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت
مهدی اسمعیلی صدرآبادی
محسن رفیع خواه
آسیه استادی
زهرا نقی زاده
مهدی گنجور
6 13961226153737101352 بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزبان‌نامه
سید محمد امیری
الهام معینیان

شماره 1 سال 8 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139607161351188432 بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون
مهناز غیاثی
سیده منور یزدی
غلام رضا صرامی فروشانی
غلام رضا جعفری
2 13960716143128433 رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روان‌شناسی
صدیقه رضایی دهنوی
3 139607161411198434 شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت
محسن رفیع خواه
زهرا نقی زاده
مهدی اسمعیلی صدرآبادی
نجمه کاظمی
4 13960716142058435 مبانی معرفت‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و روان‌شناسی
زیبا فروزش
5 139607161438548436 واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه فارسی حدّاد عادل از قرآن کریم (مطالعه موردپژوهش: سوره‌های اسراء و مریم)
محمّدحسن امرایی
محمدتقی زندوکیلی
جهانگیر امیری
مجید محمدی
6 139607161446478437 کتاب‌شناسی قرآن و علوم طبیعی
حمید فغفور مغربی
سید مجید نبوی

شماره 2 سال 7 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960614150467923 درآمدی بر هستان‌شناسی قرآنی و تأثیر آن بر واژگان شناختی با تأکید بر مفهوم عمل صالح
فاطمه مولودی
مرتضی ایراوانی نجفی
سهیل پیروزفر
2 13960614154297924 موانع ترمینولوژیک همکاری میان‌رشته‌ای تاریخ با مطالعات قرآنی و راهکار برون‌رفت از آن
حسین شجاعی
3 13960614151077925 گونه‌شناسی تبیین‌های علمی از قرآن کریم
شادی نفیسی
4 139606141515597926 تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن
محمد حسین شیرافکن
علی رضا قائمی نیا
5 139606141519497927 ویژگی‌های ممتاز واژة الله از منظر معناشناختی و خوش‏نویسی
صادق ارشی
مرتضی حاجی مزدرانی
احمد محمدی اکمل
6 139606141528457928 شناسایی معیارهای زمینه‌های پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم
زهرا نقی زاده
زهرا فیضی
7 13960817112758979 بررسی و رتبه بندی علوم و معارف در قرآن کریم
مهدی اسمعیلی صدرآبادی
نجمه کاظمی

شماره 1 سال 7 بهار - تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507281526113675 هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه بر‏آموزه های رضوی
حامد پور رستمی
2 139507281531403676 موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار در بستر تحقق سلامت جامعه از منظر قرآن کریم
زهرا حاج کاظمی
علیرضا کاوند
3 139507281538523678 بررسي شاخصه هاي فرهنگ اسلامي جهت تامين سلامت فردي و اجتماعي از منظر قرآن‏ كريم
اصغر طهماسبی بلداجی
لیلا قنبری
4 139507281547483681 بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن‏کریم بر افزایش سلامت روان
مهدی اسمعیلی صدرآبادی
مریم جدادی
محسن رفیع خواه
زهرا نقی زاده
5 13950728168223682 بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن‏کریم
حسن خرقانی
روح الله سعیدی فاضل
مجید هاشمی
فائزه عباسی
6 13950801104353693 بررسي کلمه «شفاء» در قرآن‏کریم بر اساس تفاسير تشيع و اهل سنت
امید ایزانلو

شماره 2 سال 6 پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507281227393665 بررسی راهکارهای استفاده از اوقات فراغت در قرآن و روایات و اثر آن بر سلامتی
احمد عباسی دره بیدی
سید احمد محمودیان
2 13950728139513667 بررسی عوامل بازدارنده به ثمر رسیدن رنج و تلاش و نقش آن در سلامت روان
جعفر بچاری
سیده راضیه پورمحمدی
سمیه شهدری نژاد
3 13950728133673668 نقش سلامت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم
مرضیه عبدالله خانی
سیده راضیه پورمحمدی
4 139507281353463669 شناخت درمانی با استمداد از گزاره های قرآنی با تأکید بر اضطراب و افسردگی
لیلا برزو
5 139507281358493670 خواب و بیداری به عنوان یکی از ارکان حفظ الصحة در قرآن‏ کریم
ابوالحسن بختیاری
6 139507281411323671 آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن
شیما محمودپور

شماره 1 سال 6 بهار - تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950428932342880 نظریه«قدرت نرم» در قرآن کریم؛ مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب
اصغر افتخاری
علی کمالی اندانی
وحید کرباسی
2 13950428952302883 مطالعه تطبیقی اقناع درمدل یادگیری ومدل قرآن
ابراهیم کاملی
حسام¬الدّین آشنا
3 13950428105592884 نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم
مصطفی حسینی گلکار
محسن هاشمی
4 139504281014302885 مفهوم شناسی دانشگاه علوم پزشکی اسلامی با تکیه بر آیات و روایات
مهدی جعفر زاده دیزآبادی
علی شفیعی
5 139504281025402887 روش شناسی تحقیق موضوعی در قرآن کریم: طراحی الگویی کاربردی برای پژوهش های میان رشتهای
سعید مسعودی پور
مهدی سپهری
6 139504281038532888 اثربخشی استماع آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور
محسن گل محمدیان
ابراهیم نعیمی
موسی چوپانی

شماره 2 سال 5 پاییز - زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394102292118828 تواتر تاریخی در حوزه قرآن و حدیث (با تأکید بر نقد دیدگاه خاورشناسان و اخباریان)
محمدحسن احمدی
2 139410229265829 بنیان های نظری جامعه شناسی در قرآن کریم
محسن صادقی امینی
سید عبدالوهاب طالقانی
زهرا فقیه ایمانی
3 139410229320830 ظرفیت‌های معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن
رضا سامه
4 1394102295148834 اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده
فریده داودی حموله
محمدحسین فلاح
مهدی اسمعیلی صدرآبادی
مهران علیپور
5 1394102210223835 آسیب‌شناسی مطالعات بین‌رشته‌ای قرآن کریم در فضای فناوری اطلاعات محور
حمیدرضا ایمانی فر
6 13970431125031143435 تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن
محمد جواد مهدوی نژاد
مجتبی انصاری
سپیده صمدزاده
آزاده فاضلی
مرضیه السادات احمدنژاد

شماره 1 سال 5 بهار - تابستان 1393
شماره 2 سال 4 پاییز - زمستان 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394102212435842 شناسه‌های شهر در قرآن کریم
جابر دانش
2 13941022134227843 مقایسه نظریه روانشناختی بالبی با تعالیم اسلام در ارتباط با نقش مادر در تربیت کودک
نجمه بارباز اصفهانی
لیلا محمودیان
مریم السادات فاتحیزاده
اعظم پرچم
3 13941022135028844 نگرشی روانشناختی، اگزیستانسیالیستی و قرآنی به مقوله «همرنگی با جماعت»
حبیب کارکُن بیرق
4 13941022135341845 رهیافت‌هایی قرآني درباره حقوق کودک
مهدي بي‍ژني
سيد محمدهادی گرامي
عباس كلانتري
5 1394102213599846 مطالعه هفت سوره از جزء سی‌ام قرآن کریم بر پایۀ دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی
نساء نبی فر
6 1394102214326847 فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات
جمال فرزند وحي
عباس كلانتري

شماره 1 سال 4 بهار - تابستان 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941023104946857 (تجلي مفاهيم قرآنی در باغ ایرانی با تاکید بر سوره انسان( نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد
محمدرضا پورجعفر
ثریا رستمی
علی پورجعفر
محسن رستمی
2 1394102311134859 بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت در قرآن کریم
مرتضی قائمی
علی باقر طاهر ی نیا
یوسف فضیلت
مجید صمدی
3 13941023111019860 مرتبه بند ی معماری متناسب با ساختار وجودی انسان
رضا سامه
یوسف فضیلت
4 13941023112150862 جهاد؛ مقوله ای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی
محمد جانیپور
محمدرضا ستوده نیا
5 13941023113511863 دانشگاه اسلامی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم
امیر فتاحی
سهراب مروتی
آمنه جوشن
6 13941023121930864 کانون کنترل انسان در قرآن با تاکید بر مفهوم جبر و اختیار
مریم عمیدی مظاهری
قاسم درزی:

شماره 2 سال 3 پاییز - زمستان 1391

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941023135039865 مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف
مرتضی زارع برمی
خلیل پروینی
2 139410231407866 اثربخشی معنا درمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا بر افسردگی و سلول) T /کمکی(CD4
شوبو ویسی
نجمه حميد
3 1394102314828867 رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن برای آموزش روستاييان
منصور شاه ولی
فهیمه ابراهیمی
4 13941023141613868 بازشناسی مؤلفه های هويتّی مسکن سنتی بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه معصومین
هانیه اخوت
5 13941023153233870 حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات
سجاد شهباز قهفرخی
مصطفی مسعودیان
6 13941023155110871 امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن
سیّد اسماعیل حسینی اجداد
سیده اکرم رخشند هنیا

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 21 رکورد)