جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990317237631 درآمدی بلاغی بر جمله معترضه در قرآن کریم
ابوالقاسم ولی زاده
محمدمهدی ولی زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)