مقاله


کد مقاله : 13990317237630

عنوان مقاله : بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال‌های قلبی و مغزی انسان

نشریه شماره : 20 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 1347

فایل های مقاله : 4/25 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نرجس خورشیدی khorshidi@gmail.com دانشجو کارشناسی
2 رویا شیبانی sheibani@gmail.com دانشجو کارشناسی
3 زهرا جلالی jalali@gmail.com دانشجو کارشناسی
4 قاسم صادقی بجستانی g.sadeghi@imamreza.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با پیشرفت تکنولوژی انسان همواره در پی‌شناخت تعاملات میان اعضای درونی بدن خود بوده است و به بررسی واکنش‌های آن در هنگام بیماری و یا در طی یک مداخله، مانند پاسخ‌های الکتریکی مغز و قلب به تحریک‌های خارجی مثل بینایی و یا شنیداری پرداخته است. شنیدن آوا و بررسی علائم حیاتی یکی از انواع مداخله است. در این پژوهش به بررسی تأثیر آوای قرآن بر سیگنال‌های مغزی و قلبی در سه حالت قبل‌، حین و پس از گوش دادن به تلاوت قرآن پرداخته ‌شده است‌. هم‌زمان سیگنال قلبی و مغزی 50 دانشجوی دختر در‌ محدوده سنی 19 تا 24 سال در ساعت مشخص و با سطح اعتقادی تقریباً یکسان ثبت شد‌. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر گوش دادن به تلاوت قرآن بر ویژگی‌ها و تفکیک وضعیت‌های مختلف از یکدیگر به کمک روش‌های پردازشی آشوب گون، آزمون‌های آماری و بررسی صحت به کمک طبقه‌بندی ماشین‌بردار پشتیبان است. نتایج حاکی از آن است که گوش دادن به تلاوت قرآن تأثیر بسیار عمیقی بر تعاملات بین اطلاعات قلب و مغز داشته و باعث می‌شود جریان اطلاعات بین سیگنال‌های قلبی و مغزی که با استفاده از بعد همبستگی و فرکتال مورد بررسی قرارگرفته است، افزایش‌یافته و تعاملات بین این دو سیستم حیاتی بدن افزایش یابد. از دیدگاه سیستم سایبرنتیک، افزایش تعاملات در یک سیستم زیستی به معنای افزایش خودسازمان‌دهی و کارآیی سیستم است.