• صفحه اصلی
  • نقش اراده آزاد در مقابل تقديراز دیدگاه قرآن، روان‌شناسی و عصب‏شناسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980322190085 بازدید : 2398 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط