مقاله


کد مقاله : 13950801104353693

عنوان مقاله : بررسي کلمه «شفاء» در قرآن‏کریم بر اساس تفاسير تشيع و اهل سنت

نشریه شماره : 23 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 1788

فایل های مقاله : 183 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امید ایزانلو oizanloo@kub.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

قرآن به عنوان کتابی آسماني تمام ابعاد زندگي بشر را مورد توجه قرار داده است که اهتمام به سلامت يکي از آن¬ها است. ذکر کلمۀ «شفاء» در قرآن که درعین حال سلامتی را در بطن خود دارد، حاکی از همین اهتمام است. بررسی این کلمه¬ بر اساس تفاسیر شیعه و اهل سنت نشان می¬دهد، قرآن از آن جهت شفاست که جسم مبتلا به عقايد باطل را از وجود انسان مي¬زدايد و او را با نور هدايت شفا مي¬بخشد. خداوند متعال ابتدا تمام انسان¬ها را موعظه کرده است تا تمام آنها به واسطه¬ی قرآن شفا یابند. اما پند، در همه¬ي آن¬ها اثرگذار نيست و تنها بخشي از آنان تأثير مي¬پذيرند. این افراد مؤمنان هستند که به برکت حق¬پذیری و اطاعت از احکام الهی و دستورات قرآن شفا پيداکرده، و چون شفا مي¬يابند، مشمول هدايت و رحمت الهي مي¬گردند. البته شفای بیماری¬های جسمی در قرآن یافت نمی¬شود، بلکه دلیل آن را باید در جهان ماده جُست. ذکر عسل در قرآني نمونه¬اي از آيات الهي است که نشان از سودمند بودن تمام نعمت¬هاي الهي دارد و مسلماً بسیاری از آنها می¬توانند خاصیت درمانی داشته باشند.