مقاله


کد مقاله : 1394102311134859

عنوان مقاله : بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت در قرآن کریم

کلمات کلیدی : قرآن کريم ، قیامت ، آوا ، تصویر ، حرکت

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 1619

فایل های مقاله : 266 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی قائمی 144 استادیار دکترا
2 علی باقر طاهر ی نیا 145 دانشیار دکترا
3 یوسف فضیلت 146 دانشجو دانشجوی دکترا
4 مجید صمدی majid¬samadi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

خصایص صوتي هر زبان اولين بخش ماهيت همه زبا نهاي بشري را تشکيل مي دهد و چون از نظر زبان شناسان، زبان در اصل صداهایي است که بشر براي انتقال مفاهيم ذهني خود انتخاب کرده است، لذا مباحث آواشناختي را اولين گام براي تفسير آن تلقي مي کنند. قرآن، معجزة بزرگ الهي، از منظر اصوات، کلمات و ترکيبها بي نظير است و کوچکترين واحد صوتي، ارزش معنايي والايي دارد و مهمترين ويژگی اسلوبی قرآن اين است که آواها تابع معانی و متناسب با اغراض آيات هستند و با توجه به حال و مقام، متنوع مي گردند. این مقاله بر آن است تا خاصیت آوایی حروف به کاررفته در آیات قيامت را مورد کنکاش قرار دهد، چرا که در تصویرپردازیهای آیات قيامت، آواهای برخاسته از چیدمان حروف، نقش به‌سزایی ایفا می کنند و به صدای واقعی پدیده ها و وقایع موجود در قیامت دلالت می نمایند؛ به عنوان مثال زمانیکه از زلزلة قیامت و شکسته شدن و فروریختن کو هها سخن گفته می شود، حروفی چون«قاف » و «کاف » کاربرد بیشتری می یابند تا صداهای مهیب این حوادث قابل حس و قابل درک گردد.