جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941021102032810 بررسي حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم
سید حبیب الله آیت اللهی
محمد طاووسی
سید حبیب الله لزگی
محمدعلي خبري
2 1394102110416812 تأویل آيه 82 سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان
اكرم جهانگير
فرزانه مفتون
3 13941021104724813 بررسي تأثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجويان
ابوالقاسم خوش¬کنش
بهرام صالح صدق پور
مجید محمودیان
4 13941021105846814 منشا طبقات اجتماعي و قرآن
داوود سليماني
5 13941021112316817 بررسی تفاوتهاي جنسيتي زنان و مردان در دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم
بهرام صالح صدق پور
مليحه آشتياني
مریم شاهواروتی
6 1394102114449819 مراحل رشد جنین از منظر قرآن
غلامرضا نورمحمدی
7 13941021144753820 بررسي تأثیر آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی
بهرام صالح صدق پور
مجید محمودیان
8 1394102115349822 عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن
عبدالحسین خسروپناه
نفیسه امیری
9 13941021154330824 آموزه هاي قرآني و نقش نورون‌هاي آينه‌اي مغز در اثبات اثرمشاهده و نيت در ايجاد رفتار متقابل
اكرم جهانگير
فرانك فرزدي
10 13941021154932825 جستاری درباره رابطه گزاره های تاریخی قرآن با گزاره های علم تاریخ
حمید فغفور مغربی
11 1394102292118828 تواتر تاریخی در حوزه قرآن و حدیث (با تأکید بر نقد دیدگاه خاورشناسان و اخباریان)
محمدحسن احمدی
12 139410229320830 ظرفیت‌های معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن
رضا سامه
13 1394102295148834 اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده
محمدحسین فلاح
مهدی اسمعیلی صدرآبادی
مهران علیپور
فریده داودی حموله
14 1394102210223835 آسیب‌شناسی مطالعات بین‌رشته‌ای قرآن کریم در فضای فناوری اطلاعات محور
حمیدرضا ایمانی فر
15 13941022101619836 بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث
حسن دارابی
ایمان سعیدی
ابتداقبلی1234567بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 100 رکورد)