آخرین شماره


شماره 1 سال 8
بهار - تابستان 1396
دانلود فایل

1 - بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون ( DOI : 0)
( مهناز غیاثی - سیده منور یزدی - غلام رضا صرامی فروشانی - غلام رضا جعفری )
2 - رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روان‌شناسی ( DOI : 0)
( صدیقه رضایی دهنوی )
3 - شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت ( DOI : 0)
( محسن رفیع خواه - زهرا نقی زاده - مهدی اسمعیلی صدرآبادی - نجمه کاظمی )
4 - مبانی معرفت‌شناختی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و روان‌شناسی ( DOI : 0)
( زیبا فروزش )
5 - واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه فارسی حدّاد عادل از قرآن کریم (مطالعه موردپژوهش: سوره‌های اسراء و مریم) ( DOI : 0)
( محمّدحسن امرایی - محمدتقی زندوکیلی - جهانگیر امیری - مجید محمدی )
6 - کتاب‌شناسی قرآن و علوم طبیعی ( DOI : 0)
( حمید فغفور مغربی - سید مجید نبوی )