آخرین شماره


شماره 1 سال 7
بهار - تابستان 1395
دانلود فایل

1 - هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه بر‏آموزه های رضوی ( DOI : 0)
( حامد پور رستمی )
2 - موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار در بستر تحقق سلامت جامعه از منظر قرآن کریم ( DOI : 0)
( زهرا حاج کاظمی - علیرضا کاوند )
3 - بررسي شاخصه هاي فرهنگ اسلامي جهت تامين سلامت فردي و اجتماعي از منظر قرآن‏ كريم ( DOI : 0)
( اصغر طهماسبی بلداجی - لیلا قنبری )
4 - بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن‏کریم بر افزایش سلامت روان ( DOI : 0)
( مهدی اسمعیلی صدرآبادی - مریم جدادی - محسن رفیع خواه - زهرا نقی زاده )
5 - بررسی عوامل دستیابی به سلامت روان از منظر قرآن‏کریم ( DOI : 0)
( حسن خرقانی - روح الله سعیدی فاضل - مجید هاشمی - فائزه عباسی )
6 - بررسي کلمه «شفاء» در قرآن‏کریم بر اساس تفاسير تشيع و اهل سنت ( DOI : 0)
( امید ایزانلو )