آخرین شماره


شماره 2 سال 9
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - واکاوی مبانی مرجعیت قرآن در نقد حدیث بر پایه سیره معصومان (ع) ( DOI : 0)
( احمد جمالی - محمد کاظم رحمان ستایش )
2 - استحقاق اجرت‌المثل مدیر در اداره مال غیر از دیدگاه قرآن کریم و حقوق ایران ( DOI : 0)
( حمیده داداش‌پور - سید محمد اسدی نژاد )
3 - شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌‌های پژوهش در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای دانش قرآنی و علوم تربیتی ( DOI : 0)
( لیلا خسروی مراد - زهرا نقی زاده - زهرا فیضی - حمیدرضا یونسی )
4 - نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ( DOI : 0)
( سید حسین آل طاها - سمیه نوری - مهدی اسدی )
5 - منبع‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و حقوق ( DOI : 0)
( حمید مغربی - سید مجید نبوی - الهام سیفی )
6 - نقش اراده آزاد در مقابل تقديراز دیدگاه قرآن، روان‌شناسی و عصب‏شناسی ( DOI : 0)
( اکرم جهانگیر - فرزانه مفتون )