آخرین شماره


شماره 1 سال 1
زمستان 1387
دانلود فایل

1 - سلامت معنوي؛ مفاهيم و چالشها ( DOI : 0)
( سپيده اميدواري )
2 - بررسي حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم ( DOI : 0)
( محمدعلي خبري - محمد طاووسی - سید حبیب الله لزگی - سید حبیب الله آیت اللهی )
3 - .(دعا درماني (قرائت سوره فاتحه الكتاب و سوره توحيد) و كيفيت زندگي در بيماران مولتيپل اسكلروز (ام. اس ( DOI : 0)
( فرزانه مفتون - اكرم جهانگير - ژيلا صديقي - مژگان كاربخش - فرانك فرزدي - شهناز خدايي )
4 - تأویل آيه 82 سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ( DOI : 0)
( اكرم جهانگير - فرزانه مفتون )
5 - بررسي تأثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجويان ( DOI : 0)
( مجید محمودیان - ابوالقاسم خوش¬کنش - بهرام صالح صدق پور )
6 - منشا طبقات اجتماعي و قرآن ( DOI : 0)
( داوود سليماني )
7 - بررسی تفاوتهاي جنسيتي زنان و مردان در دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم ( DOI : 0)
( مریم شاهواروتی - بهرام صالح صدق پور - مليحه آشتياني )
8 - بررسی حكمت عناصر منظر دربهشت قرآني با تاكيد بر سوره مباركه الرحمن ( DOI : 0)
( بهزاد وثيق - مليحه آشتياني )