آخرین شماره


شماره 2 سال 2
بهار 1390
دانلود فایل

1 - قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآن کریم ( DOI : 0)
( محمدجواد مهدوي نژاد - یحیی نوریان )
2 - تامين بهداشت رواني اقتصاد و تقويت آن از منظر آموزه های ديني ( DOI : 0)
( مصطفی احمدی فر - یحیی نوریان )
3 - بررسی تطبیقی بافت موقعیت(برون زبانی)از دیدگاه فرث، هایمز و لوئیس با سیاق حالیه ( DOI : 0)
( مرضیه رستمیان - سید کاظم طباطبایی: )
4 - از خود بیگانگی: مقایسه ای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن ( DOI : 0)
( یاسر تیموری اصل - محمد محمودی میمند )
5 - ارتباط آموزش قرآن کریم باشادکامی ( DOI : 0)
( مانک ییلاق بیگی - غلامرضا منشئی )
6 - ( علت رویش شجره ای از «یقطین » کنار بدن یونس نبی( ع ( DOI : 0)
( حمیدرضا یونسی - مرتضی یوسف زادی )
7 - مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ( DOI : 0)
( حميدرضا ايمانی فر - قاسم بستانی - فرح دودمان - روح الله رئیسی )