مقاله


کد مقاله : 13941021112316817

عنوان مقاله : بررسی تفاوتهاي جنسيتي زنان و مردان در دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1497

فایل های مقاله : 252 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم شاهواروتی 02166222692 دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 بهرام صالح صدق پور 112 مربی کارشناسی ارشد
3 مليحه آشتياني 113 دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در این تحقیق تلاش گردیده نسبت به بررسی تفاوتهاي جنسيتي از دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم اقدام شود. در بیان دیدگاه قرآن مجید از تفسیر نمونه نوشته آیت الله مکارم شیرازی استفاده گردیده است. هدف از این تحقیق، ابتدا شفاف نمودن دیدگاههای مذکور در خصوص تفاوتهاي جنسيتي و سپس ارائه پیشنهادهایی جهت طراحی ساختاری منطقی و کارآمد برای جامعه امروز است. این تحقیق امیدوار است ضمن اصلاح و بهبود باورهای نسبت به موضوع جنسیت و تفاوتهای جنسیتی، موجبات رشد و تعالی جامعه به ویژه زنان را فراهم آورد. روش این تحقیق ، کیفی و با استفاده از متون مکتوب و منابع کتابخانه ای است