مقاله


کد مقاله : 13941021105846814

عنوان مقاله : منشا طبقات اجتماعي و قرآن

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1501

فایل های مقاله : 107 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داوود سليماني 09121482945 استادیار دکترا

چکیده مقاله

مردم ابتدا امتي واحد بوده و بدون اختلاف مي‌زيسته‌اند؛ ولي اين امر ديري نپایيد و به دليل طبع مدني و اجتماعي انسانها و وجود تفاوت‌هايي كه مستند به خلقت انسان و قريحه استخدام در تصرف طبيعت و اوصاف و ويژگي‌هاي اوست، اختلاف در امت واحد شكل گرفته، طبقات اجتماعي به وجود مي‌آيد؛ در حقيقت تشريع دين و فلسفه بعثت انبيا نيز براي تعديل و رفع اختلافات و هدايت قوا و استعدادهاي انسان براي انتخاب مسيري است كه به رشد و تعالي انسان و عدالت و انصاف اجتماعي بينجامد. انسان با داشتن فطرت الهي و وجود اهوا و غرايز و اميال گوناگون و با به دست آوردن امكانات مادي و اقتصادي، وجود طبقات را رقم مي‌‌زند. شناخت اين طبقات براي هدايت در مسير درست ضروري ست؛ ولي از نظرگاه قرآن، بودن در طبقه‌اي و يا نبودن در طبقه‌ ديگر فی نفسه داراي ارزش نيست، بلكه ارزش فرد يا طبقه، در گرو نحوه‌ رفتارها، بينش‌ها، آگاهي‌ها و ايماني است كه وي در آن قرار داشته و گام مي‌زند.