مقاله


کد مقاله : 13941021102032810

عنوان مقاله : بررسي حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم

نشریه شماره : 10 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 1559

فایل های مقاله : 180 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدعلي خبري 102 استادیار دکترا
2 محمد طاووسی 103 استاد دکترا
3 سید حبیب الله لزگی 104 استادیار دکترا
4 سید حبیب الله آیت اللهی 101 دانشیار دکترا

چکیده مقاله

قرآن حاوي گفتارهاي ارزنده‌اي است كه برخي در قالب قصه و سرگذشت بيان شده است. موضوع‌ها و داستان‌هاي قرآن مجيد از وجوه گوناگون، همواره مورد توجه پژوهشگران در عرصه‌هاي مختلف قرار گرفته است. اين مقاله به بررسي حكمت و زیبایی در قرآن، بر اساس وي‍ژگي‌هاي حكمت‌ محور بودن قصه يوسف و جایگاه زیبایی‌شناسی قرآنی در این قصه مي‌پردازد. اين پژ‍وهش با روش توصيفي- تحليلي، به بررسي قواعد حاكم بر حكمت و زیبایی در قرآن كريم پرداخته، اين قواعد را با شخصيت يوسف (ع) در قرآن مقايسه مي‌كند نتيجه تحقيق حكايت از آن دارد كه قصه حضرت يوسف (ع) يك قصه حكمت‌محور شناخته شده و با قواعد حكمت در قرآن مطابقت دارد.